top of page

New on web

12-19.09.2023

Lots of changes on the site. Something was removed. Something has been added.

11.09.2023

There were requests for information regarding the director.

Dr Dmitry Nikolaenko

Born in 1957.

PhD in Human Geography, Professor

Expert in economic geography, international marketing and investment projects. Has extensive experience in international business (since the mid-1980s). Worked in China, South Africa, Germany, Czech Republic, USA, Russia, Ukraine and a number of other countries of the world.

Currently lives in the Czech Republic.

In 2023 a new company was created: New Euro Vision: exhibitions, marketing, research S.R.O. Czech Republic. https://www.neweurovision.com/en  The company has representative offices in Kyiv and Kharkov. Soon a branch in Ukraine will be made. The company specializes specifically in Ukraine and post-war reconstruction projects (investment projects, marketing and international exhibitions).

Contact details:

 

Дмитро Ніколаєнко

1957 року народження.

Доктор географічних наук, професор

Експерт з економічної географії, міжнародного маркетингу та інвестиційних проектів. Існує великий досвід роботи в міжнародному бізнесі (з середини 1980-х років). Працював у КНР, ПАР, ФРН, Чехії, США, РФ, Україні та низці інших країн світу.

На даний момент проживає в Чехії.

У 2023 році було створено нову компанію: New Euro Vision: exhibitions, marketing, research S.R.O. Czech Republic. https://www.neweurovision.com/en  У компанії є репрезентативні офіси у Києві та Харкові. Незабаром буде зроблено свою філію в Україні. Компанія спеціалізується саме на Україні та відновлювальних повоєнних проектах (інвестиційні проекти, маркетинг та міжнародні виставки).

Контактні дані:

 

Дмитрий Николаенко

1957 года рождения.

Доктор географических наук, профессор

Эксперт по экономической географии, международному маркетингу и инвестиционным проектам. Есть большой опыт работы в международном бизнесе (с середины 1980-х годов). Работал в КНР, ЮАР, ФРГ, Чехии, США, РФ, Украине и ряде других стран мира.

В данный момент проживает в Чехии.

В 2023 году была создана новая компания: New Euro Vision: exhibitions, marketing, research S.R.O. Czech Republic. https://www.neweurovision.com/en  У компании есть репрезентативные офисы в Киеве и Харькове. В скором времени будет сделан свой филиал в Украине. Компания специализируется именно на Украине и восстановительных послевоенных проектах (инвестиционные проекты, маркетинг и международные выставки).

Контактные данные:

 

29.08.2023

Time for investment: the case of war and post-war European integration of Ukraine

 

Dmitry Nikolaenko, Irina Parkhomenko,

Maria Simonenko, Evgeny Samoilov

 

The reconstruction of Ukraine after a war is not a trivial issue. The timing of investments is one of the most challenging problems. We are discussing overseas investments. Consideration is given to the factors that shape the Western perspective on investing in postwar Ukraine. There are significant disparities in the evaluation of the situation based on the initial view point. Western entrepreneurs have their own particular perspective. This viewpoint is not the only one. There is an approach taken by the Ukrainian party. There is a position of Indian and Chinese investors. An interesting situation in its own way. Recommendations are given for starting work in the market of post-war Ukraine. The research is of interest from the point of view of effective marketing for commercial activity in Ukraine.

 

Час для інвестицій: випадок війни та післявоєнної євроінтеграції України

 

Дмитро Ніколаєнко, Ірина Пархоменко,

Марія Симоненко, Євген Самойлов

 

Відновлення повоєнної України не є тривіальною проблемою. Одне зі складних питань пов'язане з вибором часу для інвестування. Мова щодо інвестицій з-за кордону. Розглянуто фактори, що визначають специфіку західного розуміння інвестування в післявоєнну Україну. Існують драматичні відмінності оцінки ситуації в залежності від вихідної точки зору. Західні бізнесмени мають свою і специфічну точку зору. Вона не єдина. Є позиція української сторони. Є позиція індійських та китайських бізнесменів. По-своєму цікава ситуація. Надано рекомендації щодо початку роботи на ринку післявоєнної України. Робота має значення з погляду ефективного маркетингу роботи в Україні.

 

Время для инвестиций: случай войны  и послевоенной евроинтеграции Украины

 

Дмитрий Николаенко, Ирина Пархоменко,

Мария Симоненко, Евгений Самойлов

 

Восстановление послевоенной Украины реально не тривиальная проблема. Один из сложных вопросов связан с выбором времени для инвестирования. Речь относительно инвестиций из-за рубежа. Рассмотрены факторы определяющие специфику западного понимания инвестирования в послевоенную Украину. Есть драматические различия оценки ситуации в зависимости исходной точки зрения. У западных бизнесменов своя и специфическая точка зрения. Она не единственная. Есть позиция украинской стороны. Есть позиция индийских и китайских бизнесменов. По-своему любопытная ситуация. Даны рекомендации по началу работу на рынке послевоенной Украины. Работа представляет интерес с точки зрения эффективного маркетинга в Украине.

https://www.researchgate.net/publication/373483402_Time_for_investment_the_case_of_war_and_post-war_European_integration_of_Ukraine

 

24.08.2023

ПЕРЕНОС ВИСТАВОК НА 4-5 травня 2024 року.

POSTPONED EXHIBITIONS TO 4-5 May 2024.

ПЕРЕНОС ВЫСТАВОК НА 4-5 мая 2024 года.

21.08.2023

"БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ КОМПАНИИ УКРАИНЫ: ЧТО С НИМИ ПРОИЗОЙДЕТ?"

https://www.researchgate.net/publication/373236677_BOLSIE_I_MALENKIE_KOMPANII_UKRAINY_CTO_S_NIMI_PROIZOJDET 

  • Новое время дает новых лидеров. В какой мере это верно для послевоенной Украины?

  • Имеют ли шансы небольшие компании на успешное участие в восстановительных проектах по Украине?  

  • В какой мере большие компании Украины могут быть успешными в восстановительных проектах?

  • К чему приведет появление большого количества представительств западных компаний в послевоенной Украине?"

20.08.2023

Поїздка на європейські виставки з відновлення України та дозвіл на виїзд з України

 

Є серйозна проблема. Вона в тому, що (наразі) виїзд чоловіків за межі України віком від 18 до 60 років обмежений. Що робити у разі проведення «відновлювальних» виставок у Європі? Прикладом можуть бути виставки, що проводяться у Ризі.

https://www.neweurovision.com/nevg-1

18.08.2023

"ВЫСТАВКИ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ"

https://www.researchgate.net/publication/373216218_VYSTAVKI_I_EVROINTEGRACIA_UKRAINY

" ... Итак, отвечая на вопрос зачем ездить на выставки NEVG можно сказать, что делать это имеет смысл для того чтобы наладить партнёрские связи с зарубежными компаниями и начать реализовывать совместные строительные проекты. В их основании консорциум компаний различных стран. Нет консорциума – нет проекта.

Естественно, такие консорциумы компаний будут работать в рамках определенных программ ЕС. Это нужно делать чтобы минимизировать деструктивное влияние украинской коррупции на послевоенные перемены в государстве. Коррупция в Украине есть враг №1 этого государства. Коррупция категорически не принимается в ЕС. Соответственно, организация «восстановительных» проектов будет идти с учетом все еще активной украинской коррупции и ее последовательного уничтожения.

Если формирование такого рода связей не является достаточной мотивацией для украинских компаний, то смысла ездить на выставки в Европу нет. Эти выставки есть часть процесса евроинтеграции Украины.

 

12-18 августа 2023 года.

Европа".

05.2023

Концепция опережающего маркетинга и задачи реконструкции экономики Украины

Дмитрий Николаенко, Ирина Пархоменко, Мария Симоненко, Евгений Самойлов

Отдел маркетинга New Euro Vision: exhibitions, marketing, research S.R.O.

Цена отчета 200 евро.

Работа выполнена в марте – мае 2023 года.

 

Рынок – самоорганизующаяся система. В ней много  неожиданного. Прогнозирование рынка дело в высшей степени сложное. Часто прогнозы категорически проваливаются. Причины провалов могут быть связаны как с форс-мажором (пример – начало полномасштабной войны РФ против Украины), так и носить вполне имплицитный характер. До конца остается не ясно, что было сделано не корректно экспертами. Есть много примеров такого рода имплицитных провалов прогнозирования.

Есть и особые случаи. Война РФ против Украины стала катализатором драматических перемен в постсоветском пространстве. Как следствие, большое количество постсоветских государств категорически уходит от прежнего влияния России. Они становятся анти-Россией. Это подчёркнутая и последовательная позиция. В случае массированных разрушений (Украина) можно однозначно прогнозировать принципиальные направления перестройки экономики. Концепция опережающего маркетинга основана как раз на таком случае. Радикально меняется социо-культурный стандарт освоения территории Украины. Ранее она развивалась под однозначным доминированием России. В новой версии есть однозначное доминирование западной социо-культурной системы. Новая связка определяет динамику экономических перемен.  Это связано как с ликвидацией очевидных последствий войны, так и долговременными тенденциями (периоды до 10 лет и более).

Важный элемент концепции опережающего маркетинга связан с региональным анализом. Украина слишком большое государство, чтобы анализировать его в целом. Реальностью Украины являются драматические региональные различия. Война их только усилила. Концепция позволяет проводить детальный региональный анализ территории Украины. За основу взяты громады. Это низовая единица АТД Украины. На данный момент их количество определяется в 1469.

Концепция опережающего маркетинга в полной мере реализуема на основании современной цифровой картографии. Она может быть эффективным основанием решения вопросов по размещению новых производств в Украине.

Исследование может быть полезно экономистам, географам, маркетологам и ряду других специалистов. Концепция опережающего маркетинга ориентирована на решение практических вопросов, порождённых войной РФ против Украины.

05.2023

Концепція випереджаючого маркетингу та завдання реконструкції економіки України

Дмитро Ніколаєнко, Ірина Пархоменко, Марія Симоненко, Євген Самойлов

Відділ маркетингу New Euro Vision: exhibitions, marketing, research S.R.O.​

 

Ціна звіту – 200 євро.

Робота виконана у березні – травні 2023 року.

 

Ринок - самоорганізована система. У ньому багато несподіваного. Прогнозування ринку справа дуже складна. Часто прогнози категорично провалюються. Причини провалів можуть бути пов'язані як з форс-мажором (приклад – початок повномасштабної війни РФ проти України), так і мати цілком імпліцитний характер. До кінця залишається незрозуміло, що було зроблено не коректно експертами. Є багато прикладів такого роду імпліцитних провалів прогнозування.

Є й особливі випадки. Війна РФ проти України стала каталізатором драматичних змін у пострадянському просторі. Як наслідок, велика кількість пострадянських держав категорично уникає колишнього впливу Росії. Вони стають анти-Росією. Це підкреслена та послідовна позиція. У разі масованих руйнувань (Україна) можна однозначно прогнозувати принципові напрями розбудови економіки. Концепція випереджаючого маркетингу заснована саме на такому випадку.

 

Радикально змінюється соціо-культурний стандарт освоєння території України. Раніше розвивалася під однозначним домінуванням Росії. Нова версія має однозначне домінування західної соціо-культурної системи. Нова зв'язка визначає динаміку економічних змін. Це з ліквідацією очевидних наслідків війни, і з довгостроковими тенденціями (періоди до 10 років і більше).

Важливий елемент концепції випереджаючого маркетингу пов'язані з регіональним аналізом. Україна надто велика держава, щоб аналізувати її загалом. Реальністю України є драматичні регіональні відмінності. Війна їх лише посилила. Концепція дає змогу проводити детальний регіональний аналіз території України. За основу взято громади. Це низова одиниця АТП України. На даний момент їх кількість визначається 1469.

Концепція випереджаючого маркетингу повною мірою реалізується виходячи з сучасної цифрової картографії. Вона може бути ефективною підставою для вирішення питань щодо розміщення нових виробництв в Україні.

Дослідження може бути корисним економістам, географам, маркетологам та ряду інших фахівців. Концепція випереджуючого маркетингу спрямовано на вирішення практичних питань, породжених війною РФ проти України.

05.2023

The concept of outrunning marketing and the tasks of the reconstruction of the economy of Ukraine

Dmitry Nikolaenko, Irina Parkhomenko,  Maria Simonenko, Evgeny Samoilov.

Marketing department of New Euro Vision: exhibitions, marketing, research S.R.O.

The price of the report is 200 euros.

The work was completed in March-May 2023.

 

The market is a self-organizing system. It has a lot of surprises. Market forecasting is a highly complex procedure. Predictions often fail outright. The reasons for the failures can be related both to force majeure (for example, the start of a full-scale war of the Russian Federation against Ukraine), or to be quite implicit. Until the end, it remains unclear what was done incorrectly by the experts. There are many examples of this kind of implicit forecasting failure.

There are special cases too. The war of the Russian Federation against Ukraine has become a catalyst for dramatic changes in the post-Soviet space. As a result, a large number of post-Soviet states are categorically moving away from the former influence of Russia. They become anti-Russia. This is an emphatic and consistent position. In the case of massive destruction (Ukraine), one can unequivocally predict the fundamental directions of economic restructuring. The concept of outrunning marketing is based on just such a case. The socio-cultural standard of the development of the territory of Ukraine is changing radically. Previously, it developed under the clear dominance of Russia. In the new version, there is an unequivocal dominance of the Western socio-cultural system. The new link determines the dynamics of economic change. This is due both to the elimination of the obvious consequences of the war and long-term trends (periods of up to 10 years or more).

An important element of the concept of outrunning marketing is related to regional analysis. Ukraine is too big a state to analyze it as a whole. Ukraine's reality is dramatic regional differences. The war only strengthened them. The concept allows for a detailed regional analysis of the territory of Ukraine. Communities (“gromadas”) are taken as a basis. This is a grassroots unit of the administrative territorial structure of Ukraine. At the moment, their number is determined at 1469.

The concept of outrunning marketing is fully adapted to modern digital cartography. It can be an effective basis for solving issues of locating new production facilities in Ukraine.

The study may be useful to economists, geographers, marketers and a number of other experts. The concept of outrunning marketing is focused on solving practical issues generated by the war of the Russian Federation against Ukraine.

05.2023

(Post)war economy of Ukraine and the professional status of Ukrainian marketing companies.

Dmitry Nikolaenko, Irina Parkhomenko,  Maria Simonenko, Evgeny Samoilov.

Marketing department of New Euro Vision: exhibitions, marketing, research S.R.O.

The report price is 200 euros.

Work completed in May 2023.

The full-scale war of the Russian Federation against Ukraine led to real shocks in the Ukrainian economy. The restoration of the Ukrainian economy is unthinkable without active cooperation with Ukrainian companies. An important place is occupied by Ukrainian marketing companies. A survey was conducted of a number of marketing companies that define themselves as "leading". There is no doubt that all the surveyed companies were quite successful until February 24, 2022.

In all cases, the surveyed companies failed the implicit marketing test. Completely failed. Promises were made to complete the work as soon as possible. Not a word was presented. In one case, it was clearly stated that the company could not perform such work due to lack of data. In other cases, everything ended with an unexpected silence and a complete break in contacts.

It can be stated that there is no clear understanding that the economy of Ukraine before February 24, 2022 and after the end of this war is not the same object of study. The war is perceived as a kind of external factor, and after its completion, "everything will return to normal." Accordingly, nothing needs to be changed in the marketing research standard.

A number of practically significant conclusions are made. Clear recommendations for conducting high-quality marketing research in Ukraine are formulated. The recommendations are targeted at European and American companies.

05.2023

(Після) воєнна економіка України та професійний стан українських маркетингових компаній.

Дмитро Ніколаєнко, Ірина Пархоменко, Марія Симоненко, Євген Самойлов.

Відділ маркетингу New Euro Vision: exhibitions, marketing, research S.R.O.

Ціна звіту – 200 євро.

Робота виконана у травні 2023 року.

Повномасштабна війна РФ проти України призвела до реальних потрясінь в українській економіці. Відновлення економіки України неможливе без активної кооперації з українськими компаніями. Важливе місце посідають українські маркетингові компанії. Проведено обстеження низки маркетингових компаній, які визначають себе як «провідні». Безперечно, що всі обстежені компанії до 24.02.2022 року були цілком успішними.

У всіх випадках обстеженими компаніями було провалено неявний маркетинговий тест. Провалений категорично. Були дані обіцянки виконати роботу в найкоротші терміни. Не було подано жодного слова. В одному випадку, було чітко сказано, що компанія не може виконати подібну роботу через відсутність даних. В інших випадках все завершилося несподіваною тишею та повним обривом контактів.

Можна констатувати відсутність чіткого розуміння того, що економіка України до 24.02.2022 року і після завершення цієї війни не є одним і тим же об'єктом дослідження. Війна сприймається як зовнішній чинник і після її завершення «все повернеться на круги своя». Відповідно до стандарту маркетингового дослідження нічого міняти не треба.

Зроблено низку практично значних висновків. Сформульовано чіткі рекомендації щодо проведення якісних маркетингових досліджень в Україні. Рекомендації орієнтовані на європейські та американські компанії.

05.2023

(После)военная экономика Украины и профессиональное состояние украинских маркетинговых компаний

Дмитрий Николаенко, Ирина Пархоменко, Мария Симоненко, Евгений Самойлов

Отдел маркетинга New Euro Vision: exhibitions, marketing, research S.R.O.

Цена отчета 200 евро.

Работа выполнена в мае 2023 года.

Полномасштабная война РФ против Украины привела к реальным потрясениям в украинской экономике. Восстановление экономики Украины немыслимо без активной кооперации с украинскими компаниями. Важное место занимают украинские компании по маркетингу. Проведено обследование ряда маркетинговых компаний, которые определяют себя как «ведущие». Несомненно, что все обследованные компании до 24.02.2022 года были вполне успешными.

Во всех случаях обследованными компаниями был провален неявный маркетинговый тест. Провален категорически. Были даны обещания выполнить работу в самые короткие сроки. Не было представлено ни слова. В одном случае, было четко сказано что компания не может выполнить подобную работу по причине отсутствия данных. В других случаях все завершилось неожиданной тишиной и полным обрывом контактов.

Можно констатировать отсутствие четкого понимания того, что экономика Украины до 24.02.2022 года и после завершения этой войны не есть один и тот же объект исследования. Война воспринимается как некий внешний фактор и после ее завершения «все вернётся на круги своя». Соответственно в стандарте маркетингового исследования ничего менять не надо.

Сделан ряд практически значимых выводов. Сформулированы чёткие рекомендации по проведению качественных маркетинговых исследований в Украине. Рекомендации ориентированы на европейские и американские компании.

bottom of page