top of page

Наші експерти в Україні

 

В Україні дуже складна ситуація. Мільйони людей виїхали за кордони держави. Велика кількість чоловіків та жінок покликана на військову службу. Це сильно ускладнює роботу з маркетингу, інвестиційного аналізу та регіональної економіки.

 

Незважаючи на складнощі, ми маємо великі зв'язки з експертами в Україні. Серед них маркетологи, економісти різного профілю, економіко-географи, фахівці із землеустрою та кадастру, екологи та деякі інші.

 

Є активні зв'язки як із окремими експертами, і з різними організаціями. В основному з маркетинговими компаніями. Наголос робиться саме на місцевих експертів, які детально знають ситуацію у своєму регіоні України. Це не лише експерти із Києва. Логістика зараз в Україні суттєво порушилася і місцевий експертний погляд на свій регіон є виключно важливим.

 

Дуже велика увага приділяється контактам із місцевою владою. Важливо все. Контакти від мерів великих міст до представників міських, селищних та сільських територіальних громад. Євроінтеграція України та відновлення її економіки означає і радикальну зміну у відносинах столиці та «регіонів» в Україні. Від радянської спадщини в системі Влади позбавлятимуться найрішучішим чином. Воно категорично неприйнятне із західної точки зору. Це буде винятково важливим у реалізації інвестиційних проектів з відновлення України. Здається, що не всі розуміють, наскільки радикальні зміни чекають на Україну післявоєнного часу.

 

Велика експертна мережа дозволяє в гранично короткий термін отримувати коректну інформацію щодо стану будь-якої території України. Наразі є безліч інформації з військової та політичної тематики. Часто вона носить пропагандистський характер. Насправді, це малоцінний інформаційний шум. Для інвестиційних проектів коректної інформації явно замало. Ми отримуємо дані важливі саме для маркетингового та інвестиційного аналізу на основі роботи експертів із різних місць.

 

Маркетингові обстеження можуть проводитись NEW EURO VISION GROUP по будь-якій території України. За зрозумілими причинами, виняток становлять лише ті, які окуповані на даний момент. Але це справа тимчасова.

Експертна група з промислового маркетингу в Україні

Доктор економічних наук, професор Сергій Олексійович Солнцев

Професор кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», sergy.solntsev@gmail.com

Напрями робіт з промислового маркетингу:

 • Маркетингові дослідження

 • Статистичне забезпечення маркетингу

 • Математичне моделювання (у тому числі моделі прогнозування)

 • Теорія ймовірності та математична статистика

 

Доктор економічних наук, професор Жанна Михайлівна Жигалкевич

Професор кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», zhygalkevych@gmail.com

Напрями робіт з промислового маркетингу:

 • Економічний форсайт

 • Фінансова аналітика маркетингової діяльності

 • Cталий розвиток регіональних економічних систем

 • Квазіінтеграційні структури взаємодіючих підприємств

 

Доктор економічних наук, професор Людмила Михайлівна Шульгіна

Професор кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», shulm@ukr.net

Напрями робіт з промислового маркетингу:

 • Перфоманс маркетинг

 • Маркетингові комунікації (як внутрішньокорпоративні, так і зовнішні - зі споживачами і ін. контрагентами ринку)

 • Маркетингові дослідження ринку послуг

 • Розробка стартап-проектів

 

Кандидат економічних наук, доцент Наталія Леонідівна Писаренко

Доцент кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Pysarenko.nataliia@lll.kpi.ua

Напрями робіт з промислового маркетингу:

 • Маркетингові дослідження (експертні опитування)

 • Аналітика ринків,  побудова бізнес-моделей підприємства

 • Побудова маркетингових стратегій (традиційних та цифрових)

 • Контент маркетинг

 

Кандидат економічних наук, доцент Оксана Володимирівна Черненко

Доцент кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ok.v.chernenko@gmail.com 

Напрями робіт з промислового маркетингу:

 • Статистичний аналіз маркетингових даних та програмне забезпечення маркетингу

 • Аналіз структурованих і неструктурованих даних, візуалізація маркетингової інформації

 • Лояльність споживачів, задоволеність і шлях споживача

 • Імідж і позиціонування компанії на ринку, бренд-трекінг

 

Кандидат економічних наук, кандидат технічних наук Олексій Євгенович Кофанов

Старший̆ викладач кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" o.kofanov@kpi.ua

Напрями робіт з промислового маркетингу:

 • Маркетинг інновацій, інноваційне підприємництво

 • Економетрика

 • Маркетингові дослідження та предиктивна аналітика

 • Сталий розвиток, зелена та циркулярна економіка, зелений маркетинг

bottom of page