top of page
674664_original.jpeg

Конференція

"UKRAINE AND

EUROPEAN UNION"

4-5.05.2024

RIGA, LATVIA

Напрями

проведення

конференції:

1.     Наукові дослідження з поствоєнної України: роль науки в оптимізації європейської трансформації українського суспільства та держави

2.     Реконструкція України: що мають на увазі?

3.     Консорціуми європейських та українських компаній як основа формування європейської економіки України

4.     Промислове виробництво у повоєнній Україні

5.     Економічна географія України: від радянської до європейської моделі розвитку

6.     Регіональні відмінності в Україні та географія російської агресії проти України

7.     Землі України: проблеми їхнього повоєнного освоєння

8.     Корупція в Україні: спроба розуміння феномену та шляхи вирішення проблеми в рамках євроінтеграції

9.     Феномен розділених держав у світі та специфіка їхньої економіки

10.   Досвід Балтійських держав та його значення для повоєнної України

11.   Економіка та екологія надзвичайних довготривалих ситуацій: Російська Федерація проти сусідніх держав та решти світу

12.   Методика економічної оцінки екологічних втрат у результаті військових дій: репарації та коректна оцінка шкоди природі

13.   Система сільського розселення в Україні: форс-мажорні події та загибель сільських населених пунктів

14.   Трудові ресурси України: що з ними станеться після завершення війни?

15.   Вища та середня спеціальна технічна освіта в Україні: від радянської спадщини до європейського стандарту

Вимоги до доповідей:

  • Презентація надається не пізніше 20 квітня 2024 року.

  • Доповідь не перевищує 15 хвилин.

  • Англійська мова.

  • Доповіді можуть бути й у он-лайн версії.

Early Registration (Until February 1, 2024) – 50 Euro

Late Registration – 70 Euro

Student Attendee – 10 Euro

 

The payment method is electronic. If required, an invoice will be sent to the provided address. Invoices can be sent to individuals as well as organizations.

 

The Ukrainian side's registration fee is covered by funds from New Euro Vision: exhibitions, marketing, and research S.R.O.

Реєстраційний внесок української сторони покривається за рахунок коштів New Euro Vision: Exhibitions, Marketing, Research S.R.O.

All cancellation requests must be

emailed to 

new.euro.vision.chehia@gmail.com 

by April 3, 2024.

Conference inquiries 

new.euro.vision.chehia@gmail.com

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНФОРМАЦІЯ З КОНФЕРЕНЦІЇ (pdf)

 

1.

Наукові дослідження щодо поствоєнної України: роль науки в оптимізації європейської трансформації українського суспільства та держави

 

Україна пройшла через серйозні випробування. Мабуть, багато чекає попереду. Залишається такий сусід як Росія. Залишаються численні екологічні проблеми. Будуть неприємні новинки. Наприклад, пов'язані зі змінами клімату та проблемами прісної води (її кількість та якість). У вирішенні численних проблем України наука потенційно може відігравати важливу роль. Українська наука має свій стабільний імідж. Зазвичай йдеться щодо мізерних оплат праці науковців в Україні. Набагато рідше йдеться про те, що в українській науці є багато радянських пережитків. Зовсім не говориться щодо корупції в українській науці. На українську науку чекає радикальна трансформація. У сучасному вигляді вона не витримує критики. Прикладом може бути Академія наук України. Рекомендується наголосити на оцінці стану технічних наук в Україні та економічної науки. Потрібно шукати форми продуктивної кооперації українських та західних науковців. Стан гуманітарних наук в Україні на цій конференції не обговорюється.

 

2.

Реконструкція України: що мається на увазі?

 

Багато разів було сказано щодо «Реконструкції України». Що криється за цією зв'язкою слів? Як треба розуміти те, що називається «Реконструкція України»? Чи потрібно відтворити Північну Салтівку (район Харкова зруйнований під час війни)? Потрібно збудувати новий «Азовсталь? Можуть бути різні експертні думки. На наш погляд, під «реконструкцією України» слід розуміти не так відновлення абсолютно всього, що було на довоєнному рівні, як послідовну адаптацію української економіки під вимоги ЄС. Рекомендується звернути увагу на проекти реконструкції України. Часто йдеться щодо «планів Маршалла». Тема «реконструкції України» має розмарюватись з погляду ефективності імплементації європейських інвестиційних проектів в Україні. Це історично тривалий проект.

 

3.

Консорціуми європейських та українських компаній як основа формування європейської економіки України

 

Винятково важливу роль у євроінтеграції України мають відіграти консорціуми європейських та українських компаній. На наш погляд, величезна більшість інвестицій в Україну буде зроблено саме через такі консорціуми. Крім усього іншого, це і один із варіантів захисту від української корупції. Є велика кількість питань щодо формування та функціонування консорціумів. Парадоксальність ситуації в тому, що українські компанії, які будуть важливою частиною цих консорціумів, функціонували раніше за умов малоефективної та гранично корумпованої економічної системи України. На сучасному рівні вони мають почати працювати за європейськими стандартами. Наскільки це можливо? Рекомендується звернути увагу на досвід роботи «СП» (спільних підприємств), ефективність іноземних інвестицій у різних країнах світу. Дуже важливими є правові аспекти функціонування консорціумів в Україні.

 

4.

Промислове виробництво у повоєнній Україні

 

Україна тривалий час мала дуже розвинену промисловість. Це було з радянським періодом часу. Після 1991 року тривала і складна криза промислового виробництва в Україні. З початку російської агресії проти України (2014) промислове виробництво в Україні зіткнулося з найважчими проблемами. Війна 2022 – 23 років призвела до того, що дуже багато промислових підприємств України було знищено, залишилося без електроенергії та трудових ресурсів. У якому напрямі має розвиватися промисловість у повоєнній Україні? Радикально змінився ринок збуту та сировини. Зв'язок із РФ перервано на історично тривалий час. Якою має бути промисловість України у її новій версії? Рекомендується звернути увагу до досвіду змін у промисловості Балтійських держав. Дуже важливим є детальне дослідження географії промислових руйнувань. Підсумком війни стало руйнування звичних виробничих зв'язків. Є багато питань.

 

5.

Економічна географія України: від радянської до європейської моделі розвитку

 

Одним із феноменів України є те, що її економічна географія періодично дуже різко змінюється. Закриватися може один, то інший державний кордон. Десятки років розвиток економіки України йде у строго визначеному напрямі. Пояснювати це можна залежністю України від одного та іншого зовнішнього чинника. В історичному минулому було абсолютне домінування Російської імперії та СРСР. У повоєнних умовах на Україну чекає чітке домінування колективного Заходу. Відповідно до цього змінюватиметься і економічна географія України. Особливого значення у новій економічній географії України можуть мати технопарки. Раніше в Україні багаторазово намагалися розвивати технопарки. Результати були дуже плачевні. Євроінтеграція України та повоєнний вектор розвитку держави мають суттєво змінити ситуацію з технопарками. Є безліч питань щодо економічної географії окупованих Росією та прифронтових територій. Зміни економічної географії України будуть радикальними. Вони явно потребують колективного міжнародного експертного обговорення.

 

6.

Регіональні відмінності України та географія російської агресії

 

Для України завжди були характерними дуже суттєві регіональні відмінності. Причин багато. Одна з них у тому, що регіональні відмінності та драматичні відмінності Центру та Периферії були цілком нормальними для Російської імперії та СРСР. Але в європейській державі немає і не може бути такої відмінності Центру та Периферії. Чудове досягнення Європи в тому, що рівень життя в одній державі приблизно скрізь однаковий. Важливо врахувати, що війна 2022 – 23 роки призвела до різкого посилення відмінностей у регіонах України та їхньому населенню. Багато хто залишився ні з чим. Чимало людей в Україні стало багатшим. Війна не лише руйнує, а й дає можливість заробити гроші. В рамках України (вже як європейської держави) важливо розробити стратегію усунення кричущих регіональних відмінностей рівня життя населення. Україна не має повторювати досвіду Росії. Там є Москва і є решта. Рекомендується звернути увагу на дослідження тематики регіональних відмінностей у рівнях життя населення України та різного впливу війни 2014-2023 років на регіони України та їх населення. Україна є великою державою. Розуміння різноманітності регіонів відіграє виключно важливу роль у його процвітанні та стабільному існуванні. Ігнорування регіональної специфіки веде до війни.

 

7.

Землі України: проблеми їхнього повоєнного освоєння

 

Одним із найбільш значущих ресурсів України є земля. Землі України освоюються людьми дуже тривалий час. Це не залишилося без екологічних наслідків. У зв'язку зі змінами клімату відзначаються численні небезпечні тенденції. Найтяжчу шкоду ґрунтам України завдала агресія Росії. Можна говорити про особливий тип негативного антропогенного впливу на ґрунти. Визначимо його як військовий. Можна визначитися і як «російський військовий чинник». В нього є специфіка. Вона пов'язана з тим, що винятково велика кількість земель України замінована. Процес розмінування складний, дорогий та відверто небезпечний. Ряд країн світу стикалися вже з аналогічними проблемами. Як приклад: створення мінних полів радянськими військовими у Мозамбіку на кордоні з ПАР. Це було важливою частиною "побудови соціалізму" на півдні Африки. Проблеми вирішуються з великими труднощами. Специфіка «російського військового чинника» пов'язана з цілеспрямованим погіршенням якості сільськогосподарських угідь (знищення Каховського водосховища як приклад). Для розумного освоєння земель України потрібні міжнародні зусилля. Йдеться про продовольчу безпеку не лише України, а й багатьох інших держав світу.

 

8.

Корупція в Україні: спроба розуміння феномену та шляхи вирішення проблеми в рамках євроінтеграції

 

Після путіна найбільшою бідою України є корупція. Вона мала місце й у радянській Україні. Її масштаби стали безпрецедентними саме після 1991 року. Зміна Президентів України практично не впливає на корупцію. Корупція в Україні змінюється. Явно набуває нових форм, але завжди залишається і розвивається. Під час війни з Росією 2022-2023 років було дано жахливі приклади корупції в особливо великих масштабах. Шокуючі приклади пов'язані із Міністерством оборони України. На шляху євроінтеграції саме корупція є основною перешкодою для України. Немає жодної можливості імплементувати відновлювальні інвестиційні проекти за сучасного ставлення української держави до корупції. На конференції рекомендується наголосити на фундаментальному розумінні феномена української корупції. Важливим є пошук ефективних форм її усунення в рамках європейських інвестиційних проектів в Україні. Потрібно щось робити з українською корупцією. Ігнорування цієї проблеми України призведе до наслідків не менш тяжких, ніж агресія Росії.

 

9.

Феномен розділених держав у світі та специфіка їхньої економіки

 

У світі є велика кількість розподілених держав. На політичній карті світу представлено одну державу. Насправді контроль територій значно інший. Невідповідність політичної карти світу та реального контролю територій пов'язана навіть із дуже великими державами. Приклад: Індія та Пакистан. Україна дає новий приклад розділеної держави. Окуповані території з'явилися у 2014 році. 2022 року з'явилися нові окуповані території. Рекомендується наголосити на дослідженні специфіки розвитку економіки розділених держав. Це завжди унікальні історії. Є підстави вважати, що у разі України також буде дуже простий варіант розвитку економіки. Навіть якщо в історичній короткій перспективі території України буде звільнено, вони дають разючий приклад масових руйнувань. Фактом дійсності є і депопуляція населення таких районів. Майже повністю зруйновано систему сільського розселення таких районів. Дослідження цього питання є надзвичайно важливим для розуміння специфіки та спрямованості євроінтеграційних проектів в Україні.

 

10.

Досвід Балтійських держав та його значення для повоєнної України

 

Після 1990-91 року Естонія, Латвія та Литва знову стали незалежними державами. Залежність від Росії зберігалася історично тривалий час. У спадок від СРСР три балтійські держави отримали величезну кількість різних проблем. Ці та нові проблеми поступово вирішуються. Є безперечні успіхи. Усі три держави стали членами ЄС та НАТО. Дослідження досвіду балтійських держав може бути надзвичайно важливим для визначення стратегії розвитку України у повоєнний час. В цьому напрямі можуть бути різні доповіді. Основний акцент рекомендується робити на економіці та процесах радикальної її трансформації. Дуже важливим є і питання щодо розвитку економіки в умовах відтоку населення та гострої нестачі трудових ресурсів. Це реалії й України Багато питань пов'язані з екологією. Для України є натхненний приклад. Якою мірою його досвід може бути засвоєний у повоєнній Україні?

 

11.

Економіка та екологія надзвичайних довготривалих ситуацій: Російська Федерація проти сусідніх держав та решти світу

 

Систематичне наукове обговорення ситуації з РФ. Росія створює перманентні проблеми для своїх сусідів. Це довготривала стратегія держави. Усі прикордонні з РФ райони стали територіями ризику. Доводиться жити із форс-мажорною ситуацією постійно. Після краху путінізму розпочнеться новий виток довгострокових загроз. Він пов'язаний з дуже ймовірною дезінтеграцією РФ як найбільшої (на даний момент) держави у світі. Акцент на економічні та екологічні наслідки сусідства з РФ. Величезну кількість вкрай негативних економічних та екологічних наслідків дала агресія РФ проти України. Але є й багато інших випадків. Важливо враховувати, що екоцид, характерний для СРСР і РФ, запускає процеси природного характеру, які починають розвиватися у своєму характерному (відносному) просторі та часі. Прикладом може бути феномен знищення Аральського моря (випадок СРСР) та руйнування греблі Ново-каховської ГЕС (випадок РФ). Відбувається цілеспрямована детеріорація природного довкілля. Що може зробити наукова спільнота для вирішення таких проблем?

 

12.

Методика економічної оцінки екологічних втрат у результаті військових дій: репарації та коректна оцінка збитків природі

 

Війна є не лише трагедією для людей. Вона несе і величезні екологічні зміни. Наскільки вразлива територія України з погляду генерування на ній феномену екоциду? Наскільки вразливою є територія будь-яких європейських держав з погляду цілеспрямованого генерування на ній феномена екоциду? Його може створити РФ. У ній багато разів говорили і про це. Мова не лише про Україну. Російські експерти готові генерувати екоцид у всьому світі. Питання щодо географії ризиків генерування екоциду з боку РФ важливе у зв'язку із загальною правовою та економічною розробкою основи протистояння екоциду. Держава (зрозуміло, що йдеться про РФ) з найбільшим у світі ядерним потенціалом, величезною армією та неймовірно агресивною поведінкою обирає стратегію активного використання екоциду як одного з найбільш руйнівних шляхів заподіяння шкоди території та населенню її ворогів. Вона ворогів генерує парадоксально і робить це надзвичайно швидко.

 Наукове дослідження екологічних втрат України внаслідок російської агресії є дуже складним і неймовірно актуальним науковим завданням. Вона не має тривіального характеру. Зрештою, сума за екологічні втрати визначатиметься Міжнародним судом. Потрібно розуміти, що там виступатимуть і російські експерти. Як завжди, РФ залучить і експертів з інших країн світу. Багато представників наукової спільноти продажні за своєю суттю. Йдеться щодо величезних сум грошей. Як приклад: Кувейту було компенсовано лише 8% від того, що вимагала ця держава за свої екологічні втрати, які виникли внаслідок агресії Іраку. Причина не 100%, а 8% в тому, що не було коректного наукового обґрунтування наведеної суми. Мова про мільярди доларів США. Йдеться і про те, що справді дуже складно перевести екологічні втрати до науково обґрунтованих цифр компенсацій. Тема потребує наукової розробки.

 

13.

Система сільського розселення в Російській імперії – СРСР – пост-СРСР: форс-мажорні події та загибель сільських населених пунктів

 

Війна 2014-2023 років стала катастрофою для багатьох сільських районів України. Для їх відновлення важливо коректно досліджувати довготривалі тенденції, характерні для системи сільського розселення загалом. Є моторошний досвід впливу форс-мажорних ситуацій на сільське розселення. Його облік важливий для інвестицій у нові сільські населені пункти України. Руйнування системи сільського розселення є довготривалий процес. Прикладом може бути історія Криму. У Кримському ханстві була чудова система сільського розселення. З початку каральних походів російської армії її почали систематично знищувати (Мініх та інші садисти того часу). Після знищення самого Кримського ханства було згенеровано кілька хвиль еміграції кримських татар, греків, вірмен та інших етнічних груп, які проживали в Криму століття. Потім була хвиля німецького переселення до Криму. Депортація 1944 року (далеко не перша в історії півострова) стала вироком для системи сільського розселення на Керченському півострові та у степовому Криму. Потім була нова хвиля переселення та створення нової системи сільських населених пунктів у зв'язку зі створенням Північно-кримського каналу (1950-ті роки). … багато що пропускаємо … Знищення греблі Ново-кахівської ГЕС остаточно добиває радянську систему сільського розселення у степовому Криму. Це приклад тривалого процесу. Історія продовжується. Систематичне дослідження теми є виключно важливим у зв'язку з відновленням України. У якому напрямі розвивати систему сільського розселення районів України, що постраждали від російської агресії?

 

14.

Трудові ресурси України: що з ними станеться після завершення війни?

 

Офіційні цифри щодо кількості населення в Україні не відповідають реаліям цієї держави. Строго кажучи, ніхто не знає скільки людей проживає в Україні в даний момент часу. Ситуація для Європи є унікальною. Виникає багато питань щодо трудових ресурсів. Із держави з великою кількістю освічених трудових ресурсів Україна перетворюється на держави із гострою нестачею трудових ресурсів. Є виключно негативні тенденції щодо освітнього рівня. Для відновлення України та реально європейської імплементації інвестиційних проектів потрібно мати чітке уявлення щодо тенденцій та стану ринку трудових ресурсів в Україні. З якою кількістю трудових ресурсів ми маємо справу? Акцент рекомендується зробити на методології коректних оцінок кількість трудових ресурсів України. Ситуація не є тривіальною і основний провал саме в методології такого роду оцінок. Дуже важливо звернути увагу на різноманітність регіональних ситуацій із трудовими ресурсами в Україні. Війна 2022-23 років лише посилила регіональні відмінності в Україні.

 

15.

Вища та середня технічна освіта в Україні: від радянської спадщини до європейського стандарту

 

У СРСР було створено своєрідну систему освіти. Основне в ній було пов'язане із масованим ідеологічним промиванням мозку населення. Система вищої та середньої спеціальної освіти також мала багато в чому унікальний характер. У неї були безперечні досягнення. Розпад СРСР призвів до того, що радянська спадщина стала трансформуватися. Україна тривалий час зберігала фактично радянський стандарт вищої та середньої спеціальної освіти. Корупція дуже позначилася на ньому. Дипломи (різного типу і рівня) за фактом почали купуватися в Україні. Наявність диплома в Україні може категорично не відображати рівень професійної підготовки. Тотальне поширення набув плагіат. Підсумком багаторічної корупції в освітній сфері України став масований не професіоналізм у багатьох галузях активності. В умовах євроінтеграції та радикальних змін в економіці України потрібно змінювати найрадикальнішим чином систему вищої освіти та середньої спеціальної освіти. З'являються й новинки. Навчання студентів із України в Європі стає фактом реальності. На конференції рекомендується наголосити на технічних та економічних спеціальностях. Є багато проблем. Хотілося б вислухати експертні погляди на ситуацію із освітою в Україні.

Early Registration (Until February 1, 2024) – 50 Euro

Late Registration – 70 Euro

Student Attendee – 10 Euro

 

The payment method is electronic. If required, an invoice will be send to the provided address. Invoices can be send to individuals as well as organizations.

 

The Ukrainian side's registration fee is covered by funds from New Euro Vision: exhibitions, marketing, and research S.R.O.

Реєстраційний внесок української сторони покривається за рахунок коштів New Euro Vision: Exhibitions, Marketing, Research S.R.O.

All cancellation requests must be emailed to 

new.euro.vision.chehia@gmail.com 

by April 3, 2024.

Conference inquiries 

new.euro.vision.chehia@gmail.com

Conference inquiries new.euro.vision.chehia@gmail.com

Conference participation request

Please take a moment to fill out the form.

Upload the file

Thanks for submitting!

bottom of page